Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18471
Title: Ewolucja regulacji prawnej w zakresie dodatkowego zatrudnienia pracowników
Authors: Szewczyk, Helena
Keywords: prawo pracy w PRL; prawo pracy w III RP; dodatkowe zatrudnienie; pragmatyki pracownicze
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 758-768). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Problematyka prawna dotycząca dodatkowej działalności zarobkowej pracowników oraz możliwości podejmowania przez nich dodatkowego zatrudnienia rodzi wciąż wiele kontrowersji w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do pracy zawartej w art. 65 Konstytucji RP oraz podstawowej zasady prawa do pracy wyartykułowanej w art. 10 Kodeksu pracy [dalej: k.p.]. W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie próba ukazania i porównania regulacji prawnych obowiązujących w PRL, które zostały uchylone w 1989 r., oraz aktualnie obowiązujących regulacji w społecznej gospodarce rynkowej. Analiza przepisów prawnych w tym zakresie ma na celu również ocenę współczesnych regulacji prawnych na tle regulacji obowiązujących w PRL. Zmiany ustrojowe i gospodarcze, które wystąpiły w Polsce po 1989 r., prowadzące do powstania gospodarki wolnorynkowej oraz zmierzające do pogłębienia procesów integracji europejskiej, wymusiły wprowadzenie do Kodeksu pracy nowych regulacji prawnych, w tym instytucji umownego zakazu konkurencji w zatrudnieniu." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18471
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szewczyk_ewolucja_regulacji_prawnej_w_zakresie.pdf314,68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons