Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18473
Title: Geneza regulacji wspólnotowych dotyczących zwolnień grupowych
Authors: Torbus, Urszula
Keywords: prawo pracy; unijne prawo pracy; dyrektywa 75/129/WE; unijne regulacje zwolnień grupowych; dyrektywa 92/56/WE; dyektywa 98/59/WE
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 815-827). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Problematyka powiązana z rozwiązywaniem umów o pracę stanowi jedno z ważniejszych zagadnień prawa pracy. Przyjęcie określonego modelu rozwiązywania stosunków pracy determinuje zakres uprawnień pracodawcy, jego swobodę w zarządzaniu zakładem pracy i personelem oraz ograniczenia tej swobody. W takim samym stopniu wpływa też na poziom uprawnień pracowniczych oraz rolę przedstawicieli pracowników. Można wręcz uznać, że reguły określające zasady rozwiązywania stosunków pracy bezpośrednio oddziałują na kształtowanie się wzajemnych relacji w sferze prawa pracy1, a nawet na przyjęty model dokształcania zawodowego pracowników i regulacje z zakresu ochrony przed bezrobociem2. Jednoczesne rozwiązanie stosunków pracy z grupą pracowników dotyka wielu sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa i musi być traktowane inaczej niż suma zwolnień indywidualnych, zatem ze względu na skutki wymaga odrębnej kwalifikacji prawnej." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18473
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Torbus_geneza_regulacji_wspolnotowych.pdf322,55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons