Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18474
Title: Sprzedaż przez syndyka udziału w nieruchomości : kilka uwag o zasadności nowelizacji art. 313 ust. 6 prawa upadłościowego
Authors: Torbus, Andrzej
Keywords: prawo upadłościowe; prawo upadłościowe i naprawcze; prawo odrębności; zasada optymalizacji; postępowanie egzekucyjne
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 802-814). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Opracowanie dotyczy zagadnienia podstaw wykreślenia hipoteki ciążącej na udziale (części ułamkowej) w nieruchomości, który jest własnością upadłego dłużnika w następstwie zbycia udziału przez syndyka masy upadłości. Rozważania są prowadzone z uwzględnieniem przepisów ustawy prawa upadłościowego i naprawczego [dalej: PUN], która została poddana nowelizacji ustawą prawo restrukturyzacyjne1, na jej mocy zmieniono nazwę PUN na prawo upadłościowe [dalej: PU]. Nowelizacja PUN istotnie zmodyfikowała art. 313 PUN przez wprowadzenie nowej jednostki redakcyjnej, oznaczonej jako ust. 6, o następującym brzmieniu:"[...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18474
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Torbus_sprzedaz_przez_syndyka_udzialu.pdf328,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons