Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18476
Title: Bankowa obsługa budżetu jednostki samorządu terytorialnego a zasady otwierania i prowadzenia rachunków wspólnych
Authors: Zdebel, Marek
Keywords: jednostka samorządu terytorialnego; finanse publiczne; obsługa budżetów samorządowych; obsługa bankowa
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 883-894). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Problematyka zasad sprawowania obsługi budżetów jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli [dalej: j.s.t.] przez banki znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w ustawach regulujących finanse publiczne. Porównanie konkretnych rozwiązań prawnych dotyczących tej materii prowadzi do wniosku, że na przestrzeni kilkunastu lat ulegały one pewnym zmianom. Charakterystyczne jest także, że ustawodawca w każdej z ustaw regulujących finanse publiczne odrębnie uregulował kwestie związane z obsługą budżetu państwa i budżetów j.s.t. Takie rozwiązanie należy uznać za uzasadnione, gdyż obsługę budżetu państwa od obsługi budżetów j.s.t. różni nie tylko zakres i wysokość dokonywanych operacji finansowych." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18476
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdebel_bankowa_obsluga_budzetu_jednostki.pdf319,79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons