Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1872
Title: Kapitał ludzki w środowisku lokalnym - zarys założeń badawczych
Authors: Bartoszek, Adam
Keywords: Kapitał ludzki; środowisko lokalne
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Bartoszek, U. Swadźba (red.), "Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych" (S. 11-36). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Prezentowane opracowanie przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez zespół pracowników Zakładu Socjologii Gospodarki, Organizacji i Metodologii Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N116201433) pod tytułem „Aktywizacja i degradacja kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym. Studium następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych”. Głównym celem projektu było zdiagnozowanie edukacyjnej i zawodowej aktywności zasobów ludzkich w miastach znajdujących się w przestrzennej i gospodarczej odległości od regionalnych centrów rozwojowych. Pojęcie kapitału ludzkiego jest tu rozważane jako potencjał zasobów ludzkich o określonym układzie cech społeczno-demograficznych oraz edukacyjnych i zawodowych, sprzężonych w środowisku lokalnym z instytucjonalnymi i infrastrukturalnymi narzędziami działania, których aktywizacja kształtuje określoną jakość życia mieszkańców, definiowaną przez ich poczucie zadowolenia z warunków życia w mieście.
Description: Prezentowane opracowanie przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez zespół pracowników Zakładu Socjologii Gospodarki, Organizacji i Metodologii Badań Społecznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N116201433) pod tytułem „Aktywizacja i degradacja kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym. Studium następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1872
ISBN: 9788322620403
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartoszek_Kapital_ludzki_w_srodowisku_lokalnym.pdf451,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons