Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1904
Tytuł: Językowe wyznaczniki stereotypu płci w dowcipach o małżeństwie
Autor: Tyc, Ewelina
Słowa kluczowe: język; stereotypy; humor
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), “Zmienność - stałość - różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie” (s. 117-126). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Linguarum Silva;t. 3
Abstrakt: In the article, two components which coexist and exert impact on one anotherhave been juxtaposed. One is the cultural stereotype deeply embedded in thesociety; the other one is language. The author analyses examples which illustratethe influence of stereotypical models on the linguistic picture of both sexes injokes about marriage and depict the way in which the authors of these humoroustexts emphasise the differences between a man and a woman by means ofsome selected linguistic elements. Moreover, on the basis of the analysed material,the author delineates changes that, throughout thirty years, have takenplace in the language of jokes.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1904
ISSN: 2300-0023
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tyc_Jezykowe_wyznaczniki_stereotypu_plci_w_dowcipach_o_malzenstwie.pdf279,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons