Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19314
Title: Kryminogeneza i sposoby jej badania
Authors: Chełmicki-Tyszkiewicz, Leon
Keywords: kryminogeneza; czynniki kryminogenne; kryminologia
Issue Date: 2008
Citation: Archiwum Kryminologii, T. 29/30 (2008), s. 215-225
Abstract: Nie jest specjalnie odkrywcze stwierdzenie, że badania kryminologiczne są wielokierunkowe, z całą pewnością jednak do centralnych przedmiotów badań należy, czy powinna należeć, kryminogeneza. Poświęciłem jej sporo uwagi w innym opracowaniu, tutaj więc ograniczam się do krótkiego zaakcentowania kwestii najważniejszych. Kryminogeneza to wpleciony w życie człowieka proces, którego finałem jest popełnienie czynu zabronionego. Odgrywają w nim rolę różne tzw. czynniki kryminogenne, a także w pewnym zakresie czynniki antykryminogenne. Punktem centralnymtego procesu jest decyzja sprawcy czynu zabronionego. Jej znaczenie było ignorowane przez kryminologię nastawioną pozytywistycznie, natomiast w kryminologii humanistycznej, której założeniem jest wizja homo eligens oparta na umiarkowanym indeterminizmie uznającym w pewnym zakresie wolną wolę człowieka, niezdeterminowana całkowicie przez czynniki biopsychospołeczne decyzja ma podstawowe znaczenie. Dzięki uwzględnianiu czynników negatywnych i pozytywnych kryminogeneza służy też prognozie kryminologicznej, co powoduje konieczność sprawdzania trafności tej prognozy i ewentualnego badania kolejnej kryminogenezy (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19314
DOI: 10.7420/AK2007-2008R
ISSN: 0066-6890
2719-4280
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tyszkiewicz_Kryminogeneza_i_sposoby.pdf804,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons