Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1946
Tytuł: Miejsce i rola gatunku mowy w komunikacji międzykulturowej (perspektywa translatologiczna)
Autor: Sławkowa, Ewa
Słowa kluczowe: komunikacja międzykulturowa; gatunki mowy
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Ostaszewska (red.), "Gatunki mowy i ich ewolucja. T. 4, Gatunek a komunikacja społeczna" (S. 86-94). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article assumes the special role of the speech genre in an intercultural communication which is realized in a contemporary world by means of translations of national literary works. In order to illustrate the very belief, the author analyses fragments of the French translation of Trans-Atlantic by Witold Gombrowicz (translated by Constantin Jelenski and Genevive Serreau in 1976) and excerpts of a translation of Pan Tadeusz by Adam Mickiewicz (translated by Robert Bourgeois in 1992), showing that a genre form of these outstanding texts (a noble story with its oral nature and colloquial language) constitutes the main difficulty for translators in achieving equivalence in their translation. The lack of a proper genre equivalent for a story in the French culture deprives the Polish texts of their own (Polish) genre feature, taking on more universal features instead.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1946
ISBN: 9788322619928
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Slawkowa_Miejsce_i_rola_gatunku_mowy_w_komunikacji_miedzykulturowej.pdf329,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons