Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19511
Title: Jak reaktywować klasykę w szkole : sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Reaktywacja klasyki w szkole: wiek XIX+", Katowice, 19-21 października 2011
Authors: Jędrych, Karolina
Keywords: Reaktywacja klasyki w szkole: wiek XIX+; ogólnopolska konferencja; sprawozdanie; studia polonistyczne
Issue Date: 2012
Citation: "Śląskie Studia Polonistyczne" (2012), nr 1/2, s. 325-328
Abstract: "Od kilku lat literaturoznawcy i językoznawcy zadają sobie pytanie, które można by sformułować – parafrazując klasyka polskiej prozy – „Quo vadis, polonistyko?”. Mówi się o konieczności przebudowy polonistyki, nowych kierunkach badawczych, nowych metodologiach, zmianach w kształceniu studentów. Od kilku lat w środowiskach nauczycieli oraz metodyków (jak również w mediach) trwa ożywiona dyskusja wokół podstawy programowej, formuły egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego, wymagań stawianych uczniom w szkole." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19511
ISSN: 2353-0928
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jedrych_jak_reaktywowac_klasyke_w_szkole.pdf349,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons