Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1968
Tytuł: The barriers in the search for teacher authority
Autor: Koczoń-Zurek, Sabina
Słowa kluczowe: autorytet nauczyciela
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Stopińska-Pająk (red.), "Between history and the theory of education : methodology, traditions, quest" (S. 131-152). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Artykuł jest próbą poszukiwania i określenia zagrożeń dla autorytetu nauczyciela. Czy nauczyciel może być autorytetem dla młodzieży? Co osłabia wizerunek współczesnego nauczyciela? Ukazano szereg obszarów, w których występują zagrożenia dla autorytetu nauczyciela, mniej lub bardziej zależnych od jego osoby. Podkreślono, iż barierą dla autorytetu nauczyciela mogą być jego predyspozycje osobowościowe, a właściwie ich brak mający swe źródła w procesie doboru, kształcenia i zatrudniania nauczyciela, kontroli jego pracy i bezradności pedagogicznej w przypadku zauważonych nieprawidłowości w pracy nauczyciela. Zwrócono uwagę, iż bariery środowiskowe pozostają niepokonane przez nauczycieli, zwłaszcza o „wątpliwych” kompetencjach zawodowych. Artykuł wskazuje, iż samo uświadamianie „utraty” autorytetu może być początkiem zmian, początkiem odbudowywania autorytetu nauczyciela w oczach ucznia i społeczeństwa. Podkreślono, że determinantem zmian autorytetu nauczyciela jest jego pozytywna autoprezentacja — wysoka samoocena, samoakceptacja i wypływające z niej ogólne poczucie własnej wartości oraz takie poczucie w sferze zawodowej. To z kolei warunkują sukcesy zawodowe, postrzegane przez pryzmat indywidualnych potrzeb i wartości nauczyciela.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1968
ISBN: 9788322622063
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Koczon_Zurek_The_barriers_in_the_search_for_teachers_authority.pdf509,21 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons