Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19760
Title: Rodzaje popełnionych przestępstw a różnice osobowościowe ich sprawców
Authors: Stanik, Jan M.
Keywords: osobowość przestępców; psychologia kryminalistyki
Issue Date: 2007
Citation: Archiwum Kryminologii, T. 29/30 (2007/2008), s. 193-202
Abstract: W psychologii kryminologicznej ciągle aktualny jest problem dotyczący charakterystyki osobowościowej osób dokonujących przestępstw. Tak więc prowadzi się badania wielospecjalistyczne ukierunkowane z jednej strony na wykrycie różnic pomiędzy przestępcami a osobami, które przestępstw nie popełniły, a z drugiej na uchwycenie różnic osobowościowych i motywacyjnych pomiędzy przestępcami popełniającymi odmienne rodzaje przestępstw. O ile zakres i stan zaawansowania badań z obszaru pierwszego ma swoją stosunkowo długą tradycję i legitymuje się dość pokaźnym dorobkiem naukowym1, o tyle stan zaawansowania badań z obszaru drugiego jest jak dotąd bardzo skromny. Wszelako jednak badania zarówno z pierwszej, jak i z drugiej dziedziny przedmiotowej nie stanowią konkurencyjnych względem siebie podejść, lecz przeciwnie, są naukowym „oglądem” tego samego medalu z dwóch stron[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19760
ISSN: 0066-6890
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanik_Rodzaje_popelnionych_przestepstw.pdf689,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons