Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1983
Tytuł: Edukacja w duchu podmiotowości - niektóre obszary deficytów
Autor: Zalewska-Bujak, Małgorzata
Słowa kluczowe: Edukacja dziecka; Podmiotowość
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Kocurek (red.), "Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego" (S. 115-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: It is assumed that education should be the process of developing subjective identity. The present paper shows the arguments for the subjective dimension of the contemporary education. It also attempts to present the educational areas of its deficiency and some consequences derived from the authoritarian teachers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1983
ISBN: 9788380124417
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zalewska_Bujak_Edukacja_w_duchu_podmiotowosci.pdf437,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons