Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1983
Title: Edukacja w duchu podmiotowości - niektóre obszary deficytów
Authors: Zalewska-Bujak, Małgorzata
Keywords: Edukacja dziecka; Podmiotowość
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Kocurek (red.), "Historia i współczesność procesu edukacyjno-wychowawczego" (S. 115-127). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: It is assumed that education should be the process of developing subjective identity. The present paper shows the arguments for the subjective dimension of the contemporary education. It also attempts to present the educational areas of its deficiency and some consequences derived from the authoritarian teachers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1983
ISBN: 9788380124417
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zalewska_Bujak_Edukacja_w_duchu_podmiotowosci.pdf437,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons