Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19968
Title: Odstępstwa od normy językowej u uczniów w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym
Authors: Polański, Edward
Przybyla, Olga
Keywords: kształcenie wczesno-szkone; normy językowe
Issue Date: 2002
Citation: "Nauczyciel i Szkoła" 2002, nr 3/4, s. 185-194
Abstract: W badaniach nad językiem uczniów wiele uwagi poświęca się zarówno zagadnieniom poprawności językowej i kulturze języka, jak i sprawności komunikacyjnej uczniów. Rozwijanie świadomości językowej osiąga się między innymi poprzez analizę błędów językowych - nieświadomych odstępstw od normy językowej obowiązującej w danym momecie1. Istnieje wiele klasyfikacji błędów językowych2. Dla potrzeb analizy przyjmujemy szkolny podział błędów językowych autorstwa Andrzeja Markowskiego.(...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19968
ISSN: 1426-9899
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polanski_Odstepstwa_od_normy_jezykowej_u.pdf537,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons