Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19983
Title: Regina libertas - recenzja
Authors: Organiściak, Wojciech
Keywords: recenzja; Anna Grześkowiak-Krwawicz; wolność; polska myśl polityczna; XVIII wiek
Issue Date: 2009
Citation: Z Dziejów Prawa, T. 2 (2009), s. 273-277
Abstract: Recenzja: Anna Grześkowiak-Krwawicz, „Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku”. Gdańsk, Słowo, obraz, terytoria, 2006,515s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/19983
ISSN: 1898-6986
2353-9879
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Organisciak_Regina_libertas_recenzja.pdf684,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons