Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20077
Title: Komputerowe nauczanie ortografii w zintegrowanym kształceniu wczesnoszkolnym
Authors: Przybyla, Olga
Polański, Edward
Keywords: ortografia; nauczanie
Issue Date: 2003
Citation: "Nauczyciel i Szkoła" 2003, nr 1/2, s. 362-372
Abstract: W ostatnich latach komputer stał się powszechną pomocą w edukacji językowej. Należy bowiem do środków dydaktycznych, które rozwijają zdolności poznawcze (głównie percepcję wzrokowo - słuchową), angażują emocjonalnie uczniów, przez co wyzwalają ich spostrzegawczość, obserwację i zdolności twórczego myślenia, wzmacniają motywację, rozwijają zainteresowania oraz wywołuj ą ciekawość, chęć i gotowość do uczenia się. Dostarczają również wzorów działania i instruktażu wizualnego. Istotny jest także fakt, że komputerowe nauczanie ortografii umożliwia podmiotowe traktowanie ucznia, uwzględnianie antropocentrycznego sposobu nauczania1, dzięki któremu można brać pod uwagę osobiste preferencje każdego ucznia. (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20077
ISSN: 1426-9899
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przybyla_Komputerowe_nauczanie.pdf689,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons