Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2012
Tytuł: Odwrócona perspektywa : Mała Ameryka Haliny Poświatowskiej
Autor: Jochemczyk, Mariusz
Słowa kluczowe: Poświatowska; Ameryka
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 99-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Prezentowana tu punktowa „technika oceny”: skompresowana, maksymalnie zawężona (ironią, sarkazmem, słowną krytyczną igraszką) perspektywa oglądu — oto ulubiona strategia poznawcza Poświatowskiej. Przynajmniej ta, zogniskowana na „amerykańską rzeczywistość”. Starannie obrany, zawsze uboczny „posterunek obserwacyjny” to wypróbowany sposób postępowania poetki z Nowym (mało wspaniałym) Światem. Tak spogląda na Amerykę pierwszego dnia pobytu — z okrętowego, szpitalnego iluminatora, przez bulajowe okienko „Batorego”. Tak patrzy na Amerykę i „dnia ostatniego”, kiedy unika abiturienckiej fety i chroni się w uczelnianej izolatce, z której ukradkiem — niczym dziecko przez szparę drzwi — obserwuje rozentuzjazmowany tłum, wkraczających w dorosłość absolwentek college`u. Obserwowana z tej azylanckiej, detalicznie skrupulatnej perspektywy Ameryka nigdy nie wyłoni się już jako atrakcyjny „nowy ląd”, kraj „ogromnych możliwości” i „ziemia obiecana” Starego Świata. Pozostanie zasobną enklawą duchowego niedowładu, krainą pozornie sytych i szczęśliwych ludzi, nieświadomych symptomów choroby, jaka ich toczy. Li tylko „małą Ameryką” trywialnych kłopotów, wcale sporym spłachetkiem ziemi czekającym wciąż na ozdrowieńczą rekultywację, w porządku antropologicznym: rekonwalescencję15. Dla Poświatowskiej — zbyt dobrze zaznajomionej z tajemnicą człowieczeństwa — prawdziwe życie toczy się gdzie indziej. Ameryka zbyt przypomina jedynie pozór owego życia. Dlatego — może zabrzmi to dziwacznie — odrzuca paszport do widmowego raju, jaki daje stypendium Uniwersytetu Stanforda i (wbrew podszeptom przerażonych ziomków) wraca do Polski…
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2012
ISBN: 9788380126374
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jochemczyk_Odwrocona_perspektywa.pdf487,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons