Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2013
Tytuł: Piety : miniatura interpretacyjna
Autor: Cudak, Romuald
Słowa kluczowe: Belllini „Pietà”; Stanisław Grochowiak
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 109-117). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: (...) Powtarzam, nie wiem, czy taka interpretacja obrazu Belliniego jest jakoś zgodna z intencjami Belliniego. Mam głęboką nadzieję, że moja lektura nie rozmija się drastycznie z tym, co można wyczytać z pięknego wiersza Grochowiaka i co być może wyczytał Grochowiak, pilnie studiując obrazy weneckiego mistrza.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2013
ISBN: 9788380126374
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cudak_Piety.pdf529,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons