Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2023
Title: Amplifikacja w warsztacie mikrologa
Authors: Słomak, Iwona
Keywords: figury retoryczne; amplifikacja
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 223-233). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Amplifikacja jako jedno z podstawowych narzędzi retorycznego warsztatu, doceniana w starożytności i mająca swoich szczególnie wnikliwych teoretyków w wiekach późniejszych, nigdy nie straciła zastosowania, choć w czasach umacniania się antyretorycznej opozycji mogła być identyfikowana z narzędziem służącym tzw. barokowemu „gadulstwu”. A jakkolwiek dziś nikt nie kwestionowałby jej wagi jako środka organizacji tekstu na poziomie inwencji, dyspozycji i wysłowienia, brakuje nie tyle ogólnych opracowań tematu, ile ujęć zorientowanych na prześledzenie źródeł bodaj najciekawszego jej rozumienia (dziś w zasadzie nieuwydatnianego), jako elementarnej praktyki wdrażanej podczas budowy tekstu — które było efektem gruntownego przemyślenia jej mechanizmów. Nauka tak rozumianej amplifikacji polegała na przyswojeniu sobie technik rozwijania czy to zdania, czy tematu, które mogły mieć także postać gotowej sentencji, exemplum, alegorii etc. i, jak trafnie, choć niestety bardzo lakonicznie, wskazał ongiś Jerzy Ziomek, leżała u podstaw wyłonienia się różnych gatunków prozy fabularnej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2023
ISBN: 9788380126374
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slomak_Amplifikacja_w_warsztacie_mikrologa.pdf510,81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons