Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2032
Tytuł: Najmniejsze zwierzę Justyny Bargielskiej
Autor: Mytych-Forajter, Beata
Słowa kluczowe: Justyna Bargielska; motywy
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jochemczyk, M. Kokoszka, B. Mytych-Forajter (red.), "Balaghan : mikroświaty i nanohistorie" (S. 421-432). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Twórczość debiutującej w roku 2003 Justyny Bargielskiej, obficie komentowana i recenzowana, kojarzy się nade wszystko z pojęciami takimi jak: „macierzyństwo”, „poronienie”, „utrata”, „doświadczenie kobiece”, „podmiot kobiecy”, „erotyzm”. Wirówka tekstów krytycznoliterackich krążących wokół tego dorobku stwarza wrażenie mnogości ujęć interpretacyjnych, ale powtarzające się nieomal mantrycznie konstatacje badaczy mogą nieco zastanawiać. Dlatego postanawiam wyjść z tego kręgu i zapytać teksty Bargielskiej o schowane w nich zwierzęta, tak jakbym nie wiedziała albo tylko udawała, że nie wiem, iż w gruncie rzeczy w tej poezji chodzi o coś zupełnie innego. Metodyczne poszukiwania przedstawicieli różnych gatunków królestwa Animalia przynoszą całkiem pokaźny wynik: odnajduję osiemdziesiąt dziewięć zwierzęcych nazw, mniej lub bardziej egzotycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2032
ISBN: 9788380126374
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mytych_Forajter_Najmniejsze_zwierze_Justyny_Bargielskiej.pdf570,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons