Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20394
Tytuł: Introduction
Autor: Biały, Paulina
Kuczok, Marcin
Zabawa, Marcin
Słowa kluczowe: Various Dimensions of Place in Language Studies; kontakt językowy; pragmatyka; konceptualizacja; językoznawstwo kontrastywne; Miejsce
Data wydania: 2021
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Biały, M. Kuczok, M. Zabawa (eds.), „Various Dimensions of Place in Language Studies”. (S. 7-11). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: "The present volume is devoted to linguistic studies on the notion of place. The Authors of the contributions included in the book assume various methodological perspectives on language and linguistics. Thus, we find here papers based on both the formal approach to language forms and the cognitive linguistic paradigm, pragmatic-linguistic studies and examples of research into applied linguistics." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20394
DOI: 10.31261/PN.4040
ISBN: 978-83-226-4068-5
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bialy_Kuczok_introduction.pdf353,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons