Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2051
Title: Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. Child Language Seminar 2013, Manchester, Wielka Brytania, 24–25 czerwca 2013
Authors: Kuros-Kowalska, Kamila
Keywords: zaburzenia mowy; seminarium
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: B. Mitrenga (red.), “Zmienność - stałość - różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie” (s. 175-178). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Series/Report no.: Linguarum Silva;t. 3
Abstract: Grupa specjalistów z Uniwersytetu w Manchesterze reprezentujących różne dyscypliny naukowe zapoczątkowała cykliczne, naukowe spotkania, które przyciągają naukowców z całego świata. W swoich badaniach pracownicy uniwersytetu z Wielkiej Brytanii skupiają się na językowych zaburzeniach, a także na rozwijaniu rozumienia czynników, procesów oraz mechanizmów obejmujących efektywne uczenie się języka i mowy. Zainteresowania tej grupy koncentrują się przede wszystkim na czterech dziedzinach badawczych. Pierwsza dotyczy wczesnego rozwoju językowego dziecka i oddziaływania środowiska na ten język. Druga to specyficzne zaburzenia językowe (SLI). Trzecia – społeczna komunikacja i pragmatyczna interwencja badań. Czwarta jest związana z fonologicznymi reprezentacjami oraz rozwojowymi zaburzeniami mowy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2051
ISSN: 2300-0023
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuros_Kowalska_Sprawozdanie_z_Miedzynarodowego_Seminarium_Naukowego_pt_Child_Language_Seminar.pdf254,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons