Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2051
Tytuł: Sprawozdanie z Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt. Child Language Seminar 2013, Manchester, Wielka Brytania, 24–25 czerwca 2013
Autor: Kuros-Kowalska, Kamila
Słowa kluczowe: zaburzenia mowy; seminarium
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), “Zmienność - stałość - różnorodność w dawnej i współczesnej polszczyźnie” (s. 175-178). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Nr Serii/Raportu: Linguarum Silva;t. 3
Abstrakt: Grupa specjalistów z Uniwersytetu w Manchesterze reprezentujących różne dyscypliny naukowe zapoczątkowała cykliczne, naukowe spotkania, które przyciągają naukowców z całego świata. W swoich badaniach pracownicy uniwersytetu z Wielkiej Brytanii skupiają się na językowych zaburzeniach, a także na rozwijaniu rozumienia czynników, procesów oraz mechanizmów obejmujących efektywne uczenie się języka i mowy. Zainteresowania tej grupy koncentrują się przede wszystkim na czterech dziedzinach badawczych. Pierwsza dotyczy wczesnego rozwoju językowego dziecka i oddziaływania środowiska na ten język. Druga to specyficzne zaburzenia językowe (SLI). Trzecia – społeczna komunikacja i pragmatyczna interwencja badań. Czwarta jest związana z fonologicznymi reprezentacjami oraz rozwojowymi zaburzeniami mowy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2051
ISSN: 2300-0023
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kuros_Kowalska_Sprawozdanie_z_Miedzynarodowego_Seminarium_Naukowego_pt_Child_Language_Seminar.pdf254,4 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons