Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2057
Tytuł: Swoiste źródła prawa rynku kapitałowego
Autor: Lichosik, Anna
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy; regulacje prawne
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Dolnicki (red.), “ Swoiste źródła prawa” (s. 87-97). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The main purpose of this article is to introduce the issue of the nature of sources of the law ofthe capital market. The legal nature of these standards is diverse and comprises both universallybinding sources of law referred to in Art. 87 of the Constitution, as well as contractual arrangementsthat do not have such a character. These regulations within the framework of the capital market takethe form of regulations issued by subjects which organize trading. These regulations significantlyshape both rules of trading and legal relations occurring in the capital market. Nevertheless, due tothe fact that these rules are contractual regulations, there is a problem with the legal classificationof these types of documents, hence they are referred to as specific sources of the law of the capitalmarket, or in a wider sense — public economic law.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2057
ISBN: 9788380124646
9788380124639
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lichosik_Swoiste_zrodla_prawa_rynku_kapitalowego.pdf465,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons