Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20738
Title: Nie tylko dialogi : recepcja twórczości Lukiana w Bizancjum
Authors: Kucharski, Jan
Marciniak, Przemysław
Warcaba, Katarzyna
Keywords: dialog platoński; Bizancjum; Lukian
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jednym z ostatnich dialogów, jeśli nie ostatnim, który powstał w Bizancjum, był tekst autorstwa Gennadiosa Scholariosa (ok. 1400‒1473), pierwszego ekumenicznego patriarchy po zdobyciu Konstantynopola przez Turków, Neofrōn albo Aeromythia. Bohaterami dialogu są patriarcha Grzegorz (Neofrōn) i niejaki Palaitimos. Według Neofrona rozmówcy mają do wyboru dwa modele, zgodnie z którymi mogą prowadzić rozmowę: dialog platoński (τῆς πλατωνικῆς εὐχροίας) unikający wulgarności i rzeczy trywialnych (χυδαῖον καὶ κατασεσυρμένον) albo dialog wzorowany na Lukianie (Λουκιανούς διαλόγους), który chociaż czasem jest umiarkowany, charakteryzuje się jednak pewną wulgarną przesadą (πολύ τε γὰρ κἀκείνῳ τῆς τοιαύτης ἀπειροκαλίας ἐγκαταμέμνηται, καίτοι γε ἔστιν οὗ σωφρονούντι) (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20738
ISBN: 978-83-226-3713-5
978-83-226-3714-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucharski_Nie_tylko_dialogi.pdf11,04 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons