Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2077
Tytuł: Russkie predlozenia s predikativami na -"o" v kommunikativnom aspekte
Autor: Borek, Małgorzata
Słowa kluczowe: zdania z predykatywami na ‑o; izosemiczne modele zdań w języku rosyjskim
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 108-117). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Constructions with predicates beginning with -o are very active in the contemporary Russian language. The so called category of state distinguished by L. Szczerba and described thoroughly by W. Winogradow gave rise to numerous discussions and studies on the very group of words not only in Russian philology. The problem of a more detailed description of communicative functions of predicates beginning with -o and definition of semantic differences appearing in them is still up-to-date. Depending on the context, the predicates under investigation may have a qualitative, state and evaluative meaning. The article raises the issue of synonyms of syntactical, isosemic and non-isosemic sentence models in Russian and the classification of a construction with predicates beginning with -o to the so called linguistic registers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2077
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Borek_Russkie_predlozenia_s_predikativami_na_o_v_kommunikativnom_aspekte.pdf499,85 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons