Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2080
Tytuł: O avlenii nemotivirovannosti v kontekste zanatij po russkomu azyku (na materiale nazvanij nasekomyh v russkom i pol'skom azykah)
Autor: Walczak, Maciej
Słowa kluczowe: zajęciach z języka rosyjskiego; motywacja słowotwórcza
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Zych, U.Widacha, O. Nowak, O. Małysa, J. Darda-Gramatyka (red.), "Russkij azyk v pol'skoj auditorii. T. 3" (S. 139-149). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article concerns the phenomenon of the lack of word formation motivation and etymological analysis in a comparative aspect during Russian language classes. According to the author, paying students’ attention to the very issue on the basis of a selected thematic-lexical group (e.g. insect names) can above all raise students’ qualifications, familiarizing them with the history of language and a more conscious and thus more effective acquisition of the foreign language. Such a strategy also gives a possibility of indicating differences between Polish and Russian at a cognitive level and capturing those semantic features that remain “indiscernable” in an every-day linguistic communication.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2080
ISBN: 9788322619513
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wilk_Slengovaa_frazeologia_kak_neotemlemaa_cast_frazeologiceskoj_neologiki.pdf436,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons