Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20801
Tytuł: "Przybyliśmy z Bogdanem na ten brzeg / szlakiem szalbierzy drwali lemingów" : o dialogu poetyckim Andrzeja Buszy i Bogdana Czaykowskiego
Autor: Szałasta-Rogowska, Bożena
Słowa kluczowe: Andrzej Busza; Bogdan Czaykowski; literary dialogue; Polish poetry in Canada; émigré literature
Data wydania: 2019
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Kisiel, J. Pasterski (red.), "Kontynenty. T. 1 Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy" (S. 121-136). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Summa r y The paper deals with the more than fifty- year- old friendship and the ac-companying literary dialogue between Andrzej Busza and Bogdan Czaykow- ski. These two outstanding Polish poets first met in the fifties of the last cen-tury in London, England, in the milieu of the poetic group “Kontynenty”. Subsequently, both taught at the University of British Columbia in Vancouver, Canada. What united them, above all, was a shared passion for literature: the main topic of their dialogue. The conversations of the two poets focused to a large extent on their poetry; but at the same time, they worked jointly on translations (mostly from Polish into English). They also published dialogues in which they discussed a variety of contemporary issues.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20801
ISBN: 978‑83‑226‑3499‑8
978‑83‑226‑3500‑1
ISSN: 0208‑6336
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szalasta_Rogowska_Przybylismy_z_Bogdanem.pdf313,03 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons