Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2087
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMoćko, Natalia-
dc.contributor.authorWęsierska, Katarzyna-
dc.date.accessioned2018-04-05T09:12:38Z-
dc.date.available2018-04-05T09:12:38Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationA. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 79-97). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788380123830-
dc.identifier.isbn9788380123823-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/2087-
dc.description.abstractThe article presents the results of a survey aiming at testing the teachers’ knowledgeabout stammering of children at school and in kindergarten. The respondents were askedto evaluate their own competeneces in terms of providing support to a stammeringchild. Relying on the analysis of the results of the conducted research, as well as on thePolish and foreign literature on the subject, in the second part of the article, the authorspresented the practical strategies for providing support to a stammering child at schooland in the kindergarten environment.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwady wymowy u dziecipl_PL
dc.subjectjąkanie siępl_PL
dc.subjectpropozycje pomocy i wsparciapl_PL
dc.subjectśrodowisko szkolne i przedszkolnepl_PL
dc.titleSytuacja dziecka jąkającego się w przedszkolu i w szkolepl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mocko_Sytuacja_dziecka_jakajacego_sie_w_przedszkolu_i_w_szkole.pdf670,38 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons