Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2087
Title: Sytuacja dziecka jąkającego się w przedszkolu i w szkole
Authors: Moćko, Natalia
Węsierska, Katarzyna
Keywords: wady wymowy u dzieci; jąkanie się; propozycje pomocy i wsparcia; środowisko szkolne i przedszkolne
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 79-97). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article presents the results of a survey aiming at testing the teachers’ knowledgeabout stammering of children at school and in kindergarten. The respondents were askedto evaluate their own competeneces in terms of providing support to a stammeringchild. Relying on the analysis of the results of the conducted research, as well as on thePolish and foreign literature on the subject, in the second part of the article, the authorspresented the practical strategies for providing support to a stammering child at schooland in the kindergarten environment.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2087
ISBN: 9788380123830
9788380123823
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mocko_Sytuacja_dziecka_jakajacego_sie_w_przedszkolu_i_w_szkole.pdf670,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons