Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2088
Tytuł: Królewska matka, żona i kochanka - Aelfgifu z Northampton
Autor: Morawiec, Jakub
Słowa kluczowe: Aelfgifu z Northampton; Anglia pierwszej połowy XI w; kobieta w polityce
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Czwojdrak, A. Kluczek (red.), "Kobiety i władza w czasach dawnych" (S. 124-134). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: She was the daughter of an Anglo-Saxon nobleman, the mother of two royal sons, and the concubine of one of the most important rulers of the era. Her fate, political ambitions and family perturbations revolved around her two sons — Cnut and Svein, born to the king of England and Denmark, Cnut the Great. Although we don’t know much about Ælfgifu of Northampton, and historical reality is intertwined with (mostly black) legends, it goes beyond any doubt that this high-born and charismatic woman took part in political games of England and Scandinavia in the first half of the 11th century, thus attracting the attention of history investigators.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2088
ISBN: 9878380123144
9788380123175
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Morawiec_Krolewska_matka_zona_i_kochanka_Aelfgifu_z_Northampton.pdf355,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons