Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20907
Title: Wstęp
Authors: Budniak, Alina
Mnich, Małgorzata
Keywords: edukacja; koncepcje badawcze; pedagogika
Issue Date: 2019
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Budniak, M. Mnich (red.), "Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje – badania - wyniki" (S. 9-14). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Zmieniająca się rzeczywistość społeczna i edukacyjna wywołuje przeobrażenia także w celach badań i formułowaniu problemów, podejściu do procedury eksploracyjnej, wyborze metod i technik badawczych czy wreszcie w ustaleniu przedmiotu i terenu badań. Nowe potrzeby edukacji, warunki funkcjonowania placówek oświatowych, stosowane media dydaktyczne czy uaktualniane cele wychowania, odmienne zadania różnych instytucji wychowawczych, zmieniający się odbiorcy wychowawczych oddziaływań skłaniają do refleksji nad efektywnymi sposobami poznawania różnorodnych aspektów działalności pedagogicznej (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/20907
ISBN: 978-83-226-3809-5
978-83-226-3810-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Budniak_Wstep.pdf834,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons