Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2092
Tytuł: Uczenie się języka obcego : specyficzna sytuacja w procesie nauczania
Autor: Tambor, Jolanta
Achtelik, Aleksandra
Słowa kluczowe: komunikacja międzykulturowa; język polski jako język obcy
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 99-107). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In their study, the authors pay attention to the linguistic and cultural situation ofpeople learning Polish as a foreign language. They discuss the problem of multiculturalismand describe the method of intercultural communication which seems to give bothteachers and students opportunities to challenge stereotypes and to become aware ofthe common fields of one’s own and a foreign culture. Moreover, it teaches one to aptlychoose these communicative strategies which will not result in a conflict.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2092
ISBN: 9788380123823
9788380123830
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tambor_Uczenie_sie_jezyka_obcego_Specyficzna_sytuacja_w_procesie_nauczania.pdf366,08 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons