Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2094
Tytuł: Diagnoza poziomu słownika dziecka dwujęzycznego w języku prymarnym i sekundarnym. Studium przypadku
Autor: Kuros-Kowalska, Kamila
Słowa kluczowe: dziecko dwujęzyczne; kompetencje językowe; słownictwo; bilingwizm
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 125-136). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In this study, a diagnosis of the vocabulary range of a bilingual child, able to communicatein both Polish and German, has been reached. Presenting the case of a fiveyear-old boy raised in a bilingual family allowed the author to determine how the child’svocabulary range has been developing in each of the languages, and consider whetherthe linguistic competence of a bilingual child is dominating in any of them, or maybe,certain competences are at a similar level in both languages.Using the same test to examine the child’s vocabulary range in both languages, allowedthe author to decide whether the possible poor development of a bilingual child’ssecond (non-dominating) language is a result of his low linguistic competences or ofthe stimulation of the development of the dominating language vocabulary exclusively.Moreover, such an approach also allowed the author to accurately interpret the resultswhich suggested a high level of development of the child’s vocabulary, and detect thechild’s special predispositions for learning languages.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2094
ISBN: 9788380123823
9788380123830
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kuros_Kowalska_Diagnoza_poziomu_slownika_dziecka_dwujezycznego_.pdf377,83 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons