Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2095
Tytuł: O sposobach budowania obrazu wroga w literaturze antycznej na przykładzie Hannibala Punijczyka
Autor: Matusiak, Patrycja
Słowa kluczowe: obraz wroga; literatura antyczna; Hannibal Punijczyk; Hannibal the Punic; image of the enemy; antique literature
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: W. Kaczanowicz, A. A. Kluczek, N. Rogosz, A. Bartnik (red.), "W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego" (S. 143-154). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Hannibal is depicted as an enemy of a very peculiar kind, as his image is to a great extent based on ethnic terminology (Poenus – Carthaginiensis), and then equipped with typically Punic characteristics, in opposition to Roman ones. The antique writers’ focus on those particular features allowed them to create a peculiar image of an enemy – one who instills fear, yet is somehow tamed through his frequent presence in Roman literature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2095
ISBN: 9788380123441
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Matusiak_O_sposobach_budowania_obrazu_wroga_w_literaturze_antycznej.pdf608,48 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons