Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2108
Tytuł: Sposoby popularyzowania polszczyzny pięknej i poprawnej w poradnikach językowych dla dzieci i młodzieży
Autor: Synowiec, Helena
Słowa kluczowe: poprawna polszczyzna; piękna polszczyzna
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: I. Socha, A. Łakomy (red.). "Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe : z zagadnień recepcji" (S.17-29). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The article discusses functions and aims of publications popularising linguistic models and developing learners’ language and communication awareness. It shows how the authors of these publications, well-known linguists and didactics of the Polish language, motivate young people to speak Polish correctly and aesthetically, as well as how they arouse their interests in language problems. The attention was paid to attractive forms of exercises, accessibly formulated pieces of advice and correctness hints, as well as a functional presentation of various phenomena by various authors in talks and essays on the native language. A didactic value of these publications was emphasized.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2108
ISBN: 9788322620830
9788380125469
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Synowiec_Sposoby_popularyzowania_polszczyzny_pieknej_i_poprawnej.pdf286,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons