Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2113
Tytuł: Rzucanie i fałszowanie kości : jak dziś czytać "Zmory"...?
Autor: Tomczok, Marta
Słowa kluczowe: Emil Zegadłowicz; proza
Data wydania: 2015
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki (red.), "Emil Zegadłowicz : daleki i bliski" (S. 299-306). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W „krytyce świadectwa prawie wszystkie kości są sfałszowane” z prawdopodobieństwem oceny dotyczącej autentyczności wydanej przez czytelnika w archiwum. Zawieszona między za i przeciw wątpliwość staje się narzędziem poznawczym w sytuacji oceny stopnia prawdopodobieństwa wybranej kombinacji. Może wobec tego należałoby mówić o realności, a nie prawdopodobieństwie? Realny argument to taki, którego warto bronić w ewentualnym sporze. Tak twierdził Paul Ricoeur. Niestety, wówczas Zmory… Emila Zegadłowicza okazałyby się — dosłownie — kompletną fikcją i projektem scalonym, i jednocześnie autentycznie przejętym czymś, co nazwać by należało manipulowaniem wspomnieniami we własnym interesie. Chcę przez to powiedzieć, że ocalenie Zmór… dla współczesności musi się odbyć kosztem tradycyjnie imputowanych tej prozie konwencji — powieści lokalnej, środowiskowej i autobiograficznej. Dopiero wówczas, gdy odsuniemy coraz słabiej działającą pokusę wypatrywania w Zmorach… wykrotów i prześwitów skandalu, otrzymamy bardziej interesujący rodzaj pamięciowego dziwoląga.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2113
ISBN: 9788380122604
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Tomczok_Rzucanie_i_falszowanie_kosci.pdf600,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons