Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2113
Title: Rzucanie i fałszowanie kości : jak dziś czytać "Zmory"...?
Authors: Tomczok, Marta
Keywords: Emil Zegadłowicz; proza
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: H. Czubała, K. Kłosiński, K. Latawiec, W. Próchnicki (red.), "Emil Zegadłowicz : daleki i bliski" (S. 299-306). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W „krytyce świadectwa prawie wszystkie kości są sfałszowane” z prawdopodobieństwem oceny dotyczącej autentyczności wydanej przez czytelnika w archiwum. Zawieszona między za i przeciw wątpliwość staje się narzędziem poznawczym w sytuacji oceny stopnia prawdopodobieństwa wybranej kombinacji. Może wobec tego należałoby mówić o realności, a nie prawdopodobieństwie? Realny argument to taki, którego warto bronić w ewentualnym sporze. Tak twierdził Paul Ricoeur. Niestety, wówczas Zmory… Emila Zegadłowicza okazałyby się — dosłownie — kompletną fikcją i projektem scalonym, i jednocześnie autentycznie przejętym czymś, co nazwać by należało manipulowaniem wspomnieniami we własnym interesie. Chcę przez to powiedzieć, że ocalenie Zmór… dla współczesności musi się odbyć kosztem tradycyjnie imputowanych tej prozie konwencji — powieści lokalnej, środowiskowej i autobiograficznej. Dopiero wówczas, gdy odsuniemy coraz słabiej działającą pokusę wypatrywania w Zmorach… wykrotów i prześwitów skandalu, otrzymamy bardziej interesujący rodzaj pamięciowego dziwoląga.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2113
ISBN: 9788380122604
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomczok_Rzucanie_i_falszowanie_kosci.pdf600,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons