Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21255
Title: W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej : aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w przestrzeni edukacji formalnej
Authors: Cabała, Agata
Rodek, Violetta
Keywords: model; nauczyciel; edukacja kulturowa; edukacja formalna
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
Abstract: "Publikacja W poszukiwaniu modeli edukacji kulturowej. Aktywność nauczycieli i jej uwarunkowania w szkolnej przestrzeni edukacji formalnej powstała w ramach projektu operatorkultury.pl, realizowanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016–2018”; stanowi efekt badań realizowanych w 2017 roku. Jest rezultatem analizy pogłębionych wywiadów autobiograficznych, prowadzonych w ramach projektu operatorkultury.pl wśród nauczycieli realizujących edukację kulturową w przestrzeni kształcenia formalnego. Gromadzi zrekonstruowane, opisane i poddane krytycznemu osądowi modele edukacji kulturowej, stosowane przez nauczycieli w systemie kształcenia formalnego. Wyodrębnione typy sporządzono na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych. Poza analizą sposobów realizacji edukacji kulturowej poddano interpretacji także czynniki wpływające na aktywność nauczycieli oraz świadomość znaczenia tego obszaru dla rozwoju osobistego nauczycieli." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21255
ISBN: 978-83-948401-6-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cabala_W_poszukiwaniu_modeli_edukacji_kulturowej.pdf1,7 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.