Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2129
Tytuł: O tym, jak stres "konserwuje" nauczyciela : z dziennika będzińskiej nauczycielki
Autor: Wójcik-Dudek, Małgorzata
Słowa kluczowe: nauczyciele; system edukacji szkolnej; doświadczenia dydaktyczne
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Guzy, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek (red.), “ Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się” (s. 225-234). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article analyses a Polish language teacher’s attitude towards a student, the wholeclass, the required realization of the curriculum and the compliance with the schoolsystem regulations. Presenting a teacher in a certain “network” of reciprocal relations,results in obtaining a picture of general constraint, which is additionally intensified by thenecessity of achieving educational success. The author, objecting to such a dehumanisedmodel of a teacher, but also of a student and the process of teaching itself, proposes anexchange of the fashionable slogan of educational success for melancholy which, with allits immeasurability, seems to preserve the values which are most difficult to preserve inthe contemporary school: hesitation, lack of answers, uncertainty and silence. Sustainingthese values may guarantee that the young people will be taught “wisely.”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2129
ISBN: 9788380123830
9788380123823
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojcik_Dudek_O_tym_jak_stres_konserwuje_nauczyciela.pdf369,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons