Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21310
Title: Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy
Authors: Bąk, Magdalena
Keywords: Adam Mickiewicz; poezja; cytat
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Cudak, W. Hajduk-Gawron, A. Madeja (red.), "Na wyrywki : 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec" (S. 37-40). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Jest to inicjalny wers Ody do młodości Adama Mickiewicza, wiersza napisanego w grudniu 1820 roku. Słowa te odnoszą się do ludzi, którzy żyją bez uczuć, nie znają życiowych prawd, postrzegają świat jedynie w kategoriach nauk ścisłych, są pozbawieni wrażliwości i wyobraźni. Ich rzeczywistość opisuje poeta jako starą, chylącą się ku upadkowi i przeciwstawia jej świat nowy, należący do młodych zapaleńców. Sformułowana w utworze pochwała młodości („ty nad poziomy wylatuj”) ukazuje ją jako siłę, która pozwala sięgać po więcej, przełamywać wszystkie ograniczenia i osiągać najwyższe cele: „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, / Łam, czego rozum nie złamie”. Młodość w ujęciu poety ma również siłę jednoczącą, a wspólne wysiłki jej wyznawców mogą „pchnąć z posad bryłę świata”. Finał ody jest zapowiedzią nadejścia nowych czasów, triumfu wolności i swobody (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21310
ISBN: 978-83-226-3413-4
978-83-226-3414-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak_Bez_serc_bez_ducha.pdf663,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons