Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2133
Title: Heterotopie : o twórczości Andrzeja Stasiuka
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: Andrzej Stasiuk; twórczość
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Nęcka, D. Nowacki, J. Pasterska (red.), "Skład osobowy : szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1" (S. 437-466). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W słowniku Parnas bis… portret Andrzeja Stasiuka został zarysowany za pomocą zdecydowanych, a przy tym (jak się wydaje) sprzecznych sformułowań i niestereotypowych określeń: „Brutalny prozaik i liryczny poeta, czasem krytyk. Jeden z nielicznych polskich pisarzy z czadowym życiorysem”. Zwłaszcza przymiotnik „czadowy” wiąże się z przyjętą w tej publikacji konwencją alternatywnego (zdaniem niektórych, ironicznego, kpiarskiego) pisania o literaturze. Ten sposób charakterystyki pisarza i jego dorobku (prowokacyjny, a także oparty na kontrastach, skrajnościach) w pewnej mierze można uznać za wprowadzenie do twórczości autora Murów Hebronu. Próba charakterystyki dorobku prozatorskiego Stasiuka nasuwa bowiem wiele problemów ze względu na zakres (to już kilkanaście książek) i różnorodność.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2133
ISBN: 9788380121461
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_Heterotopie.pdf642 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons