Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2135
Tytuł: Między dwudziestoleciem a PRL-em : czytelnik w polskiej refleksji bibliologicznej lat 1946-1960
Autor: Socha, Irena
Słowa kluczowe: koncepcje księgoznawcze; czytelnik
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: I. Socha, A. Łakomy (red.), "Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe : z zagadnień recepcji" (S. 167-180). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of the paper is developing “a reader” as a research category in the Polish bibliological thought after war (1946—1960). The very conceptions, formed in theoretical works in question and particular research realizations were to a large extent a continuation of a bibliological and library theory as well as a library practice of the interwar period, but at the same time, brought new research and terminological proposals, especially after a political thaw in 1956. They became an important stage of development of the Polish theory of book science, influencing its evolution towards “an open discipline” and “meta-discipline”.
URI: 9788380125469
http://hdl.handle.net/20.500.12128/2135
ISBN: 9788322620830
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Socha_Miedzy_dwudziestoleciem_a_PRL_em_Czytelnik_w_polskiej_refleksji_bibliologicznej.pdf292,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons