Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2141
Tytuł: Wątki fantastyczne w staropolskiej twórczości sowizdrzałów i babińczyków
Autor: Banaś-Korniak, Teresa
Słowa kluczowe: literatura sowizdrzalska; twórczość babińczyków
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, D. K. Chwolik, P. Majerski, K. Niesporek (red.), "Literatura popularna. T. 2, Fantastyczne kreacje światów" (S. 179-192). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The goal of this sketch is to emphasize the uniqueness of fantastic motifs manifest in old Polish texts by humorists representing the European Till Eulenspiegel tradition, which gave rise to the phenomena of the Polish sowizdrzał (Eulenspiegel) and Babinian literature. While the author points to the similarity of dominant themes, she simultaneously emphasizes vital differences in the immanent poetics characterizing the works by the sowizdrzałs and that typical of the writings by authors representing the oeuvre of the late 16th-century humorist society called The Republic of Babin. In her article, the author argues that the differences observed may derive from the essential dissimilarities separating the two cultural milieus which produced the texts under study.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2141
ISBN: 9788380122987
ISSN: 9788380122994
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Banas_Korniak_Watki_fantastyczne_w_staropolskiej_tworczosci.pdf339,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons