Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2144
Tytuł: "Wędrówka trzech króli" T. S. Eliota - podróż bez końca
Autor: Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka
Słowa kluczowe: T.S. Elliot; Wędrówka Trzech Króli; Journey of the Magi; literatura amerykańska
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: T. Pyzik, A. Woźniakowska (red.), "Wielkie tematy literatury amerykańskiej. T. 5, Podróże, wędrówki, włóczęgi" (S. 137-154). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The Journey of the Magi was written by T.S. Eliot in August 1927, two months after his conversion to Anglicanism. Some critics believe that the poem represents symbolically the poet’s struggle towards faith. In Eliot’s religious poems one can observe how a biblical event affects the poet’s imagination, provoking him to produce a new reading of it. In the article an attempt has been made to answer the question why Eliot changed the interpretative centre of the biblical pericope. He did not accentuate the Magi’s homage but their journey towards Bethlehem. The pivotal motif of journey can be interpreted from at least four perspectives: (1) realistic journey, (2) the Magi’s spiritual pilgrimage towards God, (3) the Magus’s intellectual travels to comprehend the mystery of Incarnation, (4) the reader’s intertextual journey.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2144
ISBN: 9788322620274
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Adamowicz_Pospiech_Wedrowka_Trzech_Kroli_TS_Eliota_podroz_bez_konca.pdf556,14 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons