Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2154
Tytuł: Księgi uczone i pożyteczne rekomendowane w "Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych"
Autor: Mazurkowa, Bożena
Słowa kluczowe: Zabawy Przyjemne i Pożyteczne; Grzegorz Piramowicz; Urban Szostowicz; Michał Gröll; literatura Oświecenia
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, A. Bajor (red.), "Zalecenia i przestrogi lekturowe : (XVI-XX wiek)" (S. 33-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of considerations is formally diversified advertisement texts and occasional poems published in the first Polish literary periodical. They constitute an interesting source of studies on reading culture at that time. Texts written by highly‑regarded education activists and writers (Grzegorz Piramowicz, Urban Szostowicz) and Michał Gröll, a publisher, printer and bookseller distinguished for our native culture, contain a directly or indirectly expressed encouragement to take into account publications of an academic nature and writings of a broadly‑undersstood usefulness when choosing books. The analysis of a source material allows for defining various strategies used by the above‑mentioned authors in order to interest readers with books proving technical and scientific novelties, achievements in medical knowledge and works useful in an every‑day life at that time. The subject of inquiries is a broad spectrum of persuasive means serving a proper presentation of author profiles and indication of a text renown to publish and their life usefulness.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2154
ISBN: 9788322620472
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mazurkowa_Ksiegi_uczone_i_pozyteczne_rekomendowane_w_Zabawach_Przyjemnych_i_Pozytecznych.pdf304,19 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons