Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2155
Tytuł: O wprowadzaniu Kazań sejmowych w obieg czytelniczy w staropolskich edycjach dzieł Piotra Skargi
Autor: Piecuch, Małgorzata
Słowa kluczowe: Piotr Skarga; kazania sejmowe; recepcja; literatura staropolska
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa, B. Mazurkowa, S. Dąbrowski (red.), “Świat bliski i świat daleki w staropolskich przestrzeniach” (s. 117-130). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The dissertation discusses these among written records that testify to the fact thatOld Polish editions of the Sejm Sermons, against the long‑prevailingopinion of scholars,were not somewhat lost in extensive volumes which comprised the works of PiotrSkarga. Convincing arguments on the matter can be found in formally diverse elementsthat together constituted an editorial framework in editions of Kazania na niedzielei święta… (1597), Kazania o siedmi sakramentach… (1600) and Kazania przygodne… (1610).Detailed discussion of such elements of outer text delimitation as title formulas, tablesof contents, indexes, mottoes and marginalia is conducive to distilling all informationon the Jesuit’s political treaty and to determining the function of that information. Theanalyses are complemented by remarks on the influence of ecclesiastical censorship onthe final shape of the 1610 edition of the Sejm Sermons.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2155
ISBN: 9788380125902
9788380125896
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piecuch_O_wprowadzaniu_Kazan_sejmowych_w_obieg_czytelniczy.pdf513,34 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons