Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21631
Title: U kastalskiego źródła - eponimy w polszczyźnie
Authors: Krzyżyk, Danuta
Synowiec, Helena
Keywords: mitologizmy w literaturze; frazeologizmy eponimiczne; eponimy w polszczyźnie
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Jędrych, D. Krzyżyk, M. Ochwat, M. Wójcik-Dudek (red.), "Przestrzenie spotkania : tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 383-395). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W tytule naszego artykułu przywołujemy eponimiczny frazeologizm o proweniencji mitologicznej kastalskie źródło ‘źródło natchnienia poetyckiego, weny i inspiracji poetyckiej’2. Komponentem przywołanego frazeologizmu jest przymiotnik kastalski - derywat od Kastalia, nazwy świętego źródła w Delfach u podnóża Parnasu, poświęconego Apollinowi i muzom. Zatrzymujemy się u kastalskiego źródła, ponieważ nasz tekst dedykujemy Profesor Ewie Jaskółowej, która w swoich publikacjach niejednokrotnie pisała o natchnieniu poetyckim, a także o twórczości tych, którym wena poetycka towarzyszyła. Nie jest to wszak jedyny powód, dla którego przywołujemy mitologizm kastalskie źródło. Należy on do wielu idiomów kultury europejskiej, które wymagają znajomości europejskiego „dialektu symbolicznego”4, tego samego, który jest niezbędny, by właściwie odczytać i zinterpretować (jeśli pojawiają się w tekście literackim) eponimy. [fragm. tekstu]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/21631
ISBN: 978-83-226-3308-3
978-83-226-3309-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzyzyk_U_kastalskiego_zrodla_eponimy_w_polszczyznie.pdf576,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons