Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2186
Tytuł: Relacje antonimiczne oparte na opozycji smaków
Autor: Mitrenga, Barbara
Słowa kluczowe: antonimia leksykalna; literatura lingwistyczna; smak
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: B. Mitrenga (red.), "Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście" (S. 91-108). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the article is an attempt to answer the question if, and if yes, to what an extent we can talk about the relation of antonymy as regards adjectives and nouns naming and defining taste. An introduction to considerations on relations between tastes is the presentation of research opinions to be found in the literature of the subject (A. Nagórko, A. Markowski and J. Apresjan). The author of the article makes a conclusion that we can only talk about the contextual antonimy with reference to taste lexis. On the basis of various quotations characterizing old and modern Polish, the author presents in what complex opposition relations, changing with history, the differences between tastes were shown. The following contextual adjective oppositions are discussed: sweet (e.g. sweet-sour), sour (e.g. sour-unleavened), bitter (e.g. sweet-bitter), salty (e.g. salty-non-salty).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2186
ISBN: 9788322621042
9788380125612
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Mitrenga_Relacje_antonimiczne_oparte_na_opozycji_smakow.pdf328,05 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons