Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2196
Tytuł: Acquiring meaning of foreign vocabulary
Autor: Arabski, Janusz
Słowa kluczowe: wiedza leksykalna; przyswajanie słownictwa; język angielski
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), “Topics in applied psycholinguistics” (s. 13-28). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Artykuł traktuje o przyswajaniu znaczenia słów obcojęzycznych, jako jednego z elementów przyswajaniasłownictwa obcojęzycznego. Jest to więc przyswajanie mówionej raczej niż pisanej formysłowa wraz z jego znaczeniem. Proces ten przebiega etapami; poprzez połączenie struktury fonologicznejze strukturą semantyczną, a następnie zapamiętanie tego związku, przechowanie gow pamięci i wydobycie go z pamięci. Poszczególne etapy przyswajania słownictwa zostały omówionepo kolei. Główny nacisk położono na techniki zapamiętywania obcojęzycznej struktury,która – jak w przypadku nazwiska – trudna jest do zapamiętywania, gdyż – tak jak nazwiska – nietworzy skojarzeń, nie ma bowiem znaczenia. Techniki tworzenia skojarzeń, służące zapamiętywaniui wydobywaniu z pamięci, omówiono wraz z objaśnieniem procesów skojarzeniowych. Mowatu o procesach skojarzeniowych interjęzykowych, które występują przy zapamiętywaniu wyrazówobcojęzycznych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2196
ISBN: 9788380124288
9788380124295
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Arabski_Acquiring_meaning_of_foreign_vocabulary.pdf396,8 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons