Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2197
Tytuł: Przygodne tożsamości Andrzeja Sosnowskiego
Autor: Świeściak, Alina
Słowa kluczowe: Andrzej Sosnowski; współczesna poezja polska; poezja polska
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Dębska-Kossakowska, P. Paszek, L. Zwierzyński (red.), "Zanikanie i istnienie niepełne : w labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości" (S. 235-247). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The subject of the article is the problem of subjectivity in poetry by Andrzej Sosnowski, one of the most important authors of Polish young poetry. Treating this poetry as a “typically” postmodern, the author of the article presents identity as fluid, unambiguous and “linguicised”. The three categories her interpretation concentrates include aestheticization (understood after Welsch), melancholisation (Sosnowski, as the author claims, is the best example of the Polish poetical postmodern melancholy) and ghostliness (being a game with the shadow, a postmodernist phantomaticity of presentation). Sosnowski’s subject is shown as an observer of complicated relations between reality, sensuality, supersensuality, fictionality and aesthetic quality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2197
ISBN: 9788322622308
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Swiesciak_Przygodne_tozsamosci_Andrzeja_Sosnowskiego.pdf313,34 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons