Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2197
Title: Przygodne tożsamości Andrzeja Sosnowskiego
Authors: Świeściak, Alina
Keywords: Andrzej Sosnowski; współczesna poezja polska; poezja polska
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Dębska-Kossakowska, P. Paszek, L. Zwierzyński (red.), "Zanikanie i istnienie niepełne : w labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości" (S. 235-247). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The subject of the article is the problem of subjectivity in poetry by Andrzej Sosnowski, one of the most important authors of Polish young poetry. Treating this poetry as a “typically” postmodern, the author of the article presents identity as fluid, unambiguous and “linguicised”. The three categories her interpretation concentrates include aestheticization (understood after Welsch), melancholisation (Sosnowski, as the author claims, is the best example of the Polish poetical postmodern melancholy) and ghostliness (being a game with the shadow, a postmodernist phantomaticity of presentation). Sosnowski’s subject is shown as an observer of complicated relations between reality, sensuality, supersensuality, fictionality and aesthetic quality.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2197
ISBN: 9788322622308
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiesciak_Przygodne_tozsamosci_Andrzeja_Sosnowskiego.pdf313,34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons