Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/221
Tytuł: Ileal transposition in rats influenced glucose metabolism and HSP70 levels
Autor: Stygar, Dominika
Sawczyn, Tomasz
Skrzep-Poloczek, Bronisława
Karcz-Socha, Iwona
Doleżych, Bogdan
Zawisza-Raszka, Agnieszka
Augustyniak, Maria
Żwirska-Korczala, Krystyna
Karcz, Wojciech Konrad
Słowa kluczowe: HSP70; Ileal transposition; Metabolic surgery; Obesity surgery; Type 2 diabetes mellitus
Data wydania: 2015
Źródło: Open Life Sciences, Vol. 10, iss. 1 (2015), s. 278-284
Abstrakt: Objective: Ileal transposition procedure (IT), in combination with sleeve gastrectomy, is widely used to induce diabetes remission and to control related metabolic abnormalities. A transposition of a long segment of distal ileum in obese Zucker rats improved glucose tolerance 6 months after IT. The premise of our study was to to examine the long - term effects of ileum transposition on the liver glycolytic enzymes content in a euglycemic group of operated Zucker rats. Methods: Twenty male Zucker rats underwent either the transposition of 50% distal ileum or a sham surgery. Six months after surgery, liver tissue concentrations of glycogen synthase kinase alpha (GSK-3α), glucose 6-phosphatase (G6PC), glycogen phosphorylase (PYGM) and phosphofructokinase (PFK) and HSP70 were assessed by immunoenzymatic methods. Results: HSP70 values were significantly higher in the IT group compared to SHAM. G6PC liver concentrations in the IT group were almost 1.45-fold lower than in the SHAM operated rats. Statistical analyses (F-test) showed HSP70 levels were significantly related to caveolin-1and SHAM group. Conclusions: Lowered glycolytic enzyme concentrations assessed in the liver suggest positive effects on glucose metabolism in long-term observations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/221
DOI: 10.1515/biol-2015-0029
ISSN: 2391-5412
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WBiOŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stygar_Ileal_transposition_in_rats_influenced_glucose_metabolism_and_HSP70_levels.pdf753,69 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons