Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2210
Tytuł: Verbal dominance vs. temperamental and anxiety variables of FL university students
Autor: Szymczak, M. Krzysztof
Słowa kluczowe: dominacja werbalna; zmienne temperamentalne
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker (red.), “Topics in applied psycholinguistics” (s. 87-111). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Głównym tematem artykułu są przeprowadzone badania nad relacją pomiędzy poziomemilościowej dominacji werbalnej wśród studentów anglistyki a ich cechami indywidualnymi(osobowościowymi). Wskaźniki poziomu dominacji poszczególnych studentów obejmują rozmowność,częstotliwość inicjowania oraz średnią długość segmentu czasowego dominacji (Mean Chunk Length), określone na podstawie obserwacji zajęć z konwersacji w języku angielskim,w szczególności dyskusji, w których udział bierze grupa jako całość, lecz uczestnicy spontaniczniezabierają głos, bez wskazywania kolejnego rozmówcy. Różnice indywidualne, określoneprzy pomocy kwestionariuszy osobowości, obejmują cechy temperamentu (właściwości centralnegosystemu nerwowego, ekstrawersję i neurotyzm) oraz poziom lęku (jako cechy i jakostanu). Przedstawiono wykorzystany w badaniu schemat obserwacji służący określaniu dominacjiwśród uczestników oraz wyniki analizy korelacyjnej zmiennych. Wyniki wskazują na istnieniezwiązku pomiędzy obserwowaną strukturą dominacji werbalnej a badanymi różnicami indywidualnymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/2210
ISBN: 9788380124288
9788380124295
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szymczak_Verbal_dominance_vs_temperamental_and_anxiety_variables.pdf447,29 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons